Centilmenlik Anlaşması

CENTİLMENLİK SÖZLEŞMESİ

  • TARAFLAR

İşbu centilmenlik anlaşması, DGMOS markası altında kaliteli hizmet sağlamayı hedefleyip, dijital bir platform altında bir araya gelmiş platform ortakları için , DG Regtech Sürdürülebilirlik Yazılım AŞ tarafından sunulmaktadır.

  • SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşme aynı sektörün paydaşlarını bir araya getiren DGMOS kullanıcılarına akdedilmiştir. dgmos.com Genel Müdürü Yiğit Osman Deniz sektörde paydaşlarının yaşadığı sıkıntıları analiz ederek geliştirdiği DGMOS markasının centilmenlik anlaşması ile tüm sektörün hizmetine sunmaktadır.

  • TARAFLARIN SÖZLEŞMEDEN DOĞAN SORUMLULUKLARI

DGMOS marka sahibi sorumlulukları;

Danışman kuruluşlar ve danışmanlara paylaşımlı hizmet sunmak için teknoloji üretir.

Sektörel Know How paylaşımını, platform üzerinden sadece DGMOS Markası ile sağlar ve sunar.

Tüm bayilerin kuruluş bilgilerini dgmos.com üzerinden DGASPRO ile hizmet üreten aktif bayiler olarak sergiler.

Hiçbir şekilde danışman kuruluş kimliği olan tmgdhizmetleri.com kimliğini DGMOS partner bayileri listesi dışında sergilemez ve ticari girişime konu etmez.

Partner iş ortağı kodları asla tekrar etmez ve değiştirilmez.

Hiçbir şekilde bayi kullanıcısı tarafından sistemde işletme kullanıcı lisansı üretildiğinde bayinin işletmesi için kullanıcı talebine hizmet vermek dışında işletme ile doğrudan ticari ilişki kurmaz.

Hiçbir şekilde bayi kullanıcısı olarak yer alan danışman kuruluşun hizmet sunduğu işletmeye danışmanlık teklifi sunmaz.

Hiçbir şekilde işletmelerin ticari sırrını takip etmez ve deşifre etmez.

Bu paylaşım ile iş ahlakı çerçevesinde sadece platform için hizmet üretir.

Centilmenlik anlaşmasında içerik değişikliğine gidilmesi halinde tüm bayilere bilgilendirme yapar.

DGMOS Kullanıcılarının sorumlulukları ;

Kullanıcı sözleşmeleri ile hukuk bulur.

  • GİZLİLİK

Taraflar birbirlerinden edindikleri her türlü ticari bilgiyi sadece şirketlerin başarısı için kullanacak ve diğer her türlü hallerde bu bilgileri muhafaza edeceklerdir. Bu yükümlülük taraflar arasında ticari ilişki sona erse de devam edecektir. Ticari sırların ifşası durumunda taraflar maddi ve manevi tazminat ödemekle yükümlü olacaklardır.

  • SÜRE

İşbu sözleşmenin yürürlük tarihi DGMOS markasının ticari kimliği yayında kaldığı sürece geçerlidir.