Tehlikeli Mal Taşıma Belgesi ve Konteyner/Araç Ambalaj sertifikası

Bu günlerde limanlarda farklı bir hareketlilik var.

Konteyner ile tehlikeli malların denizyolu ile taşınması planlandığında IMDG Kod 5.4.2 kısmına uygunluk gösteren “konteyner/araç ambalaj sertifikası” taşıma belgesiyle birlikte bulundurulmalıdır.

Bu belge dilendiği zaman göndericinin düzenlediği taşıma belgesine ilave ilişkilendirilmiş bir belge olarak düzenlenebileceği gibi , ayrı bir belge olarak da düzenlenebilir.

Limanlarda giriş süreçlerinde istenen bu evrak sebebi ile ilginç karışıklıklar kulağımıza gelmeye başladı.

Limanlardan gözlemlenen hareketlilik gönderen, yükleyen ve taşımayı yapan nakliyeci arasında bu belge de nereden çıktı sorularını şu aralar fazlaca karşımıza çıkartmaktadır.

Bu belge gerek ADR 5.4 gerekse IMDG CODE 5.4.1 kapsamında tanımlanmış olan ”Konteyner/araç paketleme sertifikası” dır. Konteyner/araç ambalaj sertifikası portatif tanklar için gerekli değildir. 

Bu belgenin amacı yüklemenin belirli koşullarda yükümlüler tarafından hatasız ve dikkatlice yapıldığının beyanını almak ve tedarik zinciri içinde bilgi akışını doğru temin etmektir.

5.4.2 Konteyner/araç ambalaj sertifikası düzenleme yükümlülüğü kimdedir?

5.4.2.1 Tehlikeli malların herhangi bir konteynere veya araca yüklenmesi veya burada paketlenmesi hâlinde, konteyneri veya aracı paketlemekle yükümlü taraflar, konteyner/araç tanımlama numarasını /numaralarını belirten ve işlemin şu koşullar gözetilerek yürütüldüğünü onaylayan bir “konteyner /araç paketleme sertifikası” sunar.

Doğruladıkları güvenlik kontrolleri ;

1-Konteyner/araç temiz, kuru ve malları barındırmaya uygun gözükmekte mi?

2-Ayrı yerleştirilme zorunlulukları uyarınca ayrılması gereken ambalajlar, konteynerde/araçta birlikte yüklenmediğinden emin misiniz?

3-Tüm ambalajlar hasara karşı görsel muayeneden geçmiş olup, yalnızca sağlam ambalajlar yüklenmiş mi?

4-Yetkili makamın aksi için onay vermediği durumlarda variller dik pozisyonda yerleştirilmiş olup tüm mallar düzgün şekilde yüklenmiş ve gerekli durumlarda amaçlanan yolculuğun taşıma yöntemine uyacak sabitleme malzemesiyle yeterince desteklenmiş mi?

5-Dökme yük olarak yüklenen maddeler konteyner/araç içerisinde eşit bir şekilde dağılmış mı?

6-Alt grup 1.4 hariç olmak üzere Sınıf 1 (Patlayıcı Madde)’lerde yer alan maddeleri içeren sevkiyatlar için, konteyner/araç (IMDG Kodu) 7.1.2 uyarınca yapısal olarak hizmete uygun mu?

7-Konteyner/araç ve ambalajlar düzgün şekilde işaretlenmiş, etiketlenmiş ve gerektiğinde levhaları takılmış mı?

8-Boğulma riski bulunduran maddeler soğutma ve havalandırma amaçlı kullanıldığında (örneğin kuru buz (UN 1845) ya da nitrojen, soğutulmuş sıvı (UN 1977) ya da argon, soğutulmuş sıvı (UN 1951)) olarak kullanıldığında, konteyner / araç harici olarak (IMDG Kodu) 5.5.3.6 uyarınca işaretlenmiş mi?

9-Konteynere/araca yüklenen her bir tehlikeli mal sevkiyatı için (IMDG Kodu) 5.4.1’de belirtilen tehlikeli mal taşıma belgesi mevcut mu?

Şeklinde olur paketleyen ve yükleyenin beyanları alınır. .

Bir CTU kod gördüm buda nedir?

Yük taşıma birimi (CTU) Paketlenmiş veya dökme haldeki tehlikeli yüklerin taşınması için tasarlanmış ve üretilmiş; karayolu römorku, yarı römorku ve tankeri, taşınabilir tank ve çok elemanlı gaz konteyneri, demiryolu vagonu ve tank vagonu, konteyner ve tank konteynerini ifade eder.

Yükleme Emniyeti ve Yüklere İlişkin Uluslararası Kodlar Kapsamında paketlenmiş veya dökme haldeki tehlikeli yüklerin taşınması için takip edilen kod CTU Koddur.

CTU Kod kapsamında faaliyet gösteren işletmeler;

  • teknik kadrosunu bilgilendirmek,
  • doğru uygulamaları örneklerle sunmak,
  • yönerge ile ilgili sorumlulukların yerine getirilebilme,
  • özellikle tehlikeli maddelerin veya ağır yüklerin yanlış yüklenmesinden kaynaklı kazaların önleneyerek,  insan sağlığı ve çevre güvenliği açısından doğabilecek riskleri en aza indirmek için eğitim alır.
    Kargo Taşıma Birimlerinin Paketlenmesi İçin Uygulama Kodu Eğitimi olarak bu eğitimi yetkilendirilmiş kuruluşlar ile temin etmeniz mümkündür.

Daha fazlası için [email protected] üzerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Dgmos Hakkında Bilgi almak ve Tehlikeli Madde Yönetimlerinizi Dijital bir platform ile sağlamak için başvurun

Select your currency
USD Amerika Birleşik Devletleri (ABD) doları