Dgmos Mesleki Paylaşım Alanı Güncellemesi

DGMOS Platformu mesleki paylaşım alanına yeni güncelleme yapılmıştır. Tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınması hakkındaki yönetmelik kapsamında yayınlanan ek formatta PDF Kusurları ve Eksiklikler mevcuttu. Bu durum danışman arkadaşlarımızın süreç yönetimi için güçlük yaratmaktaydı.

Tehlikeli madde faaliyet belgesi düzenlenmesi sürecinde gerekli olan ; Ek1 Dilekçe – Ek2 Bilgi Formatı – Ek3 Faaliyet Konusu Seçimi ve Soru Cevapları – Ek4 Bulaşıcı Madde ve Sağlık Sektörü Dahil olan başlıklar – Ek5 Faaliyet Devir Sözleşmesi WORD Formatında derli ve toplu olarak Dgmos Mesleki paylaşım alanına yüklenmiştir.  

İlave olarak gene aynı yönetmelikte faaliyet tespit raporu olarak kullanılan rapor Word Formatında yüklenmiştir. 

Kıyı tesislerinde danışmanlık yapan Dgmos ‘lu danışmanların faydalanması için 3’er aylık çalışma rapor formatı ; Kıyı tesisi başkanlığından onaylı formatı yüklenmiştir. 

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB): Bu Yönetmelik kapsamında tehlikeli madde ile iştigal eden
bazı işletmelerin kayıt altına alınması ve bu işletmelerin sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirip
getirmediklerinin tespitinin yapılabilmesi amacıyla Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,
Tehlikeli madde faaliyet tespit raporu: İşletmenin, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyet konularının
belirlenmesi ve tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti alıp almayacağının tespiti için ilk başvurularda TMGDK bünyesinde istihdam edilen TMGD tarafından, daha sonra yapılacak başvurularda ise TMGDK bünyesinde istihdam edilen TMGD veya varsa işletmenin bünyesinde istihdam edilen TMGD tarafından işletmede, yerinde yapılan tespitler ve incelemeler çerçevesinde düzenlenen ve işletme yetkilisince onaylanan raporu,

Bizimle İletişime Geçmek için ;

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Select your currency
USD Amerika Birleşik Devletleri (ABD) doları