U-ETDS Başlıyor mu?

01.01.2021 tarihinde başlanması planlanan U-ETDS Yük ve Eşya taşımacılığı yük bildirimi Covid-19 pandemi sürecinin etkileri göz önünde bulundurarak denetimlerin yapılmaması yönünde ertelenmişti. 29.12.2020 tarihinde yayınlanan yazı ile tanımlanan bu ek süre , hazırlık sürecinde işletmelere nefes aldırmış ve önemli ölçüde rahatlatmıştır.Bu öteleme ile tanınan hazırlık sürecini 1.7.2021 tarihinde son buluyor.

Erteleme karar yazısı

Karayolu Taşıma Kanunu ve bu Yönetmeliğe göre faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin, yük ve eşya taşıma faaliyetlerine ilişkin Bakanlıkça belirlenen verilerin tutulduğu, gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla veri paylaşımına açık olduğu/olabileceği sistemdir.

C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahipleri (Ek ibare:RG-23/6/2020-31164) ile taşınanın tehlikeli madde olması halinde C1 ve K2 yetki belgesi sahipleri de; taşımasını üstlendikleri eşyalar için yük kaydı bildirimi yapması gereklidir. 

C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahipleri; taşımasını üstlendikleri eşyalar için fatura/e-fatura ve/veya irsaliye bilgileriyle birlikte, eşyanın kabul edildiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar.

Şayet taşınan yük tehlikeli madde olması durumunda C1 ve K2 belge sahibi işletmeler de yük bildirimi yapması gereklidir .

Taşınacak yük tehlikeli madde olması durumunda tüm bildirimler sefere başlamadan önce yapılması gereklidir. 

1.7.2021 tarihinde bildirim yükümlülüğü Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle, tehlikeli madde taşıyanlar hariç olmak üzere K1 yetki belgesi sahibi gerçek kişilere U-ETDS sistemine veri göndermeme nedeniyle uygulanacak yaptırımlar, 01.01.2022 tarihine kadar uygulanmayacaktır. 

U-ETDS Yük kaydı bildirimleri e-devlet üzerinden ücretsiz yapılabildiği gibi DGSAPRO gibi özel entegrasyon sistemler ile de yapmanız mümkündür.

DGSAPRO Sistemi sizlere hatasız giriş yapmak için imkanlar sunacak ve hem gönderen hem de taşıma faaliyetlerini yürüten işletmeler için süreç kolaylığı sağlayacaktır.  Dahası taşıma faaliyetleri ile ilgili süreç yönetimlerinize kolaylık sağlayacaktır. 

Teknik danışman ekibimiz gerek kendi sistemimizi, gerekse sizlerin sistemini direk e-devlet ile entegre çalışmasını sağlayacak destekleri verebilmektedir. Bu sayede e-irsaliye ve diğer süreçlerinizle eş zamanlı yönetim imkanı sağlamanız mümkün olacaktır. 

Peşinen söylemek gerekirse taşıma evrakı gönderen tarafından düzenlenir ve taşımacıya doğru ve güvenilir bilgi gönderen tarafından sunulur. U-ETDS  sistemi bu konuya taraf değildir. 

Detaylı açıklamak gerekliyse; 

”Tehlikeli Madde Taşımalarında ; 24/4/2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe göre “Gönderen” statüsünde bulunanların faaliyetleriyle ilgili U-ETDS sistemine iletecekleri veriler kabul edilir.”  hükmü kapsamında belirtildiği üzere;  taşımayı üstlenen gerçek ve tüzel kişilik; göndericinin beyanı üzerine aldığı bilgilere güvenir ve bildirimi gene taşımacı yapar. Bu bildirim ADR 5.4.1 Kapsamında gönderen yükümlülüğünün yerine geçmez.

Tehlikeli Madde taşımaları için ADR 5.4.1 Kapsamında taşıma evrakı gönderen tarafından matbu düzenlenmeye devam edilmesi gereklidir. 

Bunu destekleyen dayanak; Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile taşınması hakkındaki yönetmelik 7 Ekim 2020 Tarihinde yapılan yönetmelik değişikliği MADDE 4 –İlgili Yönetmeliğin 12 nci maddesi(Taşımacı Yükümlülükleri ) birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “g) Sürücüye yazılı talimatları vererek okumasını, anlamasını ve gerektiği şekilde uygulayabilmesini sağlamak ve taşıma evrakını taşıma işlemi başlamadan önce U-ETDS sistemine işlemek,” 

Taşımacı yükümlülüklerinde yer alarak ilgili süreç netlik kazanmıştır ve karara bağlanmıştır. 

Gönderen, gönderilerini, ilgili kanunlara ve diğer mevzuata uygun bir şekilde taşımayı yapacak yetki belgesi sahibine teslim etmekten sorumludur. Gönderen; eşyanın cinsi, miktarı, nitelikleri, istifleme şekli, kalkış ve varış noktası, alıcının adı ve adresi ile kimliğini ibraz etmek suretiyle kendi adres ve kimlik bilgileri gibi diğer önemli bilgileri tam ve doğru olarak yetki belgesi sahibine bildirmek zorundadır. Yanlış ve eksik bildirimlerden doğacak sorumluluk gönderene aittir. Yetki belgesi sahibi, gönderenin bildirmek zorunda olduğu bilgileri vermemesi halinde taşımayı yapmaz. Taşımayı yaparsa, sorumluluk yetki belgesi sahibine ait olur.

Tehlikeli Madde Taşımalarında ; 24/4/2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe göre “Gönderen” statüsünde bulunanların faaliyetleriyle ilgili U-ETDS sistemine iletecekleri veriler kabul edilir.

ADR 5.4.1.1.1 (h) bendi kapsamında gönderen Teslimatta Satış (Delivery Sale) olarak alıcıyı düzenlediği durumlarda U-ETDS sisteminde alıcı bilgisi için vergi numarası tanımlaması yapılmıştır.

Yalnızca tehlikeli madde taşımalarında olmak üzere ve sonradan alıcı bilgilerini girmek kaydıyla, muhtelif alıcıların bildirilebilmesi için “Alıcı Vergi Numarası” olarak “9999999999” değeri yazılır.

Gönderen veya alıcı firmaların yurtdışı firmaları olmaları durumunda “Gönderen Vergi Numarası” veya “Alıcı Vergi Numarası” olarak “1111111111” yazılmasına sistem imkan verir.

Gönderen veya alıcı firmaların yurtdışı firmaları olmaları durumunda “Gönderen Vergi Numarası” veya “Alıcı Vergi Numarası” olarak “1111111111” yazılmasına sistem imkan verir

E-Devlet üzerinden yük kaydı bilirimi yapmak isteyen işletme yetkilileri Mersis üzerinden yetkili olması beklenir. Bu işlem için Mersis yetki hatası alan işletmelerin münferit ve müştereken imza yetkili olmasına paralel farklı yetkilendirme adımlarından geçerler. Bu adımlar için aşağıdaki rehberlerin takip edilmesi gereklidir.

Genel Kullanım

Mersis Yetkilendirmesi

Mersis Yardım Klavuzu

İşletmenizde yük bildirimlerini yapmak için Operatör tanımlaması yapmanız mümkündür. Bu işlem için işletme yetkili üzerinden e-devlete girmeniz sonrasında operatör tanımlaması kolaylıkla yapmanız mümkündür.

Gerçek kişi olarak Operatör tanımlaması yapın

Tüzel kişi olarak Operatör Tanımlaması yapın

DGSAPRO Gibi resmi entegratör firma üzerinden destek alan işletmelerin yapması gerekli olan IP tanımla işlemi için e-devlet hizmet listesinde size destek veren alanlar aşağıdır.

Gerçek kişi için IP Adresi tanımlaması

Tüzel kişiler için IP Adresi tanımlaması

E-devlet üzerinden ücretsiz bildirim yapmak isteyen işletmeler için rehber aşağıda sunulmuştur. 

Bildirim rehberi

Ulaştırma ve Altyapı bakanlığının sağlamış olduğu mobil uygulamaya aşağıdan ulaşmanız mümkündür. 

U-ETDS Mobil Uygulamasını İNDİR

DESTEK TALEP

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Select your currency
TRY Türk lirası